Impressum

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawarte w serwisie informacje są własnością firmy Jelenia Plast GmbH i mają na celu przekazanie informacji ogólnych. Nie gwarantują terminowości, dokładności i kompletności przedstawionych danych. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich stron oraz podstron internetowych, użytych jako hiperłącza. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Jelenia Plast GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji lub danych.

Jelenia Plast GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikłe z wykorzystania informacji lub danych zawartych na tej stronie. Prawa i obowiązki pomiędzy Jelenia Plast GmbH i użytkownikiem witryny lub osób trzecich nie istnieją.

Umieszczone materiały są chronione prawem autorskim. Zawartość może być reprodukowana w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody autora i / lub publikowana lub przechowywana w innych systemach informatycznych. Wszelkie spory wynikłe z wykorzystania udostępnionych informcji, podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, wyłączając z prawa międzynarodowego. Miejscem jurysdykcji jest Hamburg.

Właściciel:
Jelenia Plast GmbH
An der Landeskrone 14
02827 Görlitz

Telefon: +49 251 67 44 94 0
Telefax: +49 251 67 44 94 20

Pytania proszę kierować po adres:
info@jeleniaplast.com
Zarząd:
Jens Kröger, Mathias Kröger

Dane rejestracyjne:
Numer rejestru handlowego:
Dresden HRB 19834
USt.-ID.-Nr.: DE 813 198 925